Rubriky
Právo Zdraví

Práva pacienta

JUDr. Ondřej Dostál Ph.D.

O právech pacienta stručně hovoří právník JUDr. Ondřej Dostál Ph.D. ve videu. Práva pacienta upravuje zákon 372/2011 Sb. Mne osobně zaujala hlavně tato videa Ondřeje Dostála:

V zákoně 372/2011 Sb. jsou klíčové paragrafy: § 28, na základě kterého má pacient právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, dále § 31, který zakládá právo na poučení o nemoci a možnostech léčby a § 34, který se týká práva souhlasu s navrženou léčbou či možnosti jejího odmítnutí negativním reversem.

MUDr. David Marx, Ph.D.

Hodně zajímavá je též přednáška od Univerzity Karlovy: JUK: Pacient a jeho role v českém zdravotnictví – ekonomické, právní a etické aspekt od MUDr. David Marxe, Ph.D., proděkana pro studium a výuku na 3. lékařské fakultě UK. Přednáška se též zabývá právní problematikou lékařské praxe.

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.