Rubriky
Praha 8 – Kobylisy

Pošta Praha 8

Zde jsou vybrané pošty z Kobylis a okolí.

Poštovní adresa a místo dodání

Může být poštovní adresou kromě standardní adresy i byt? Máme právo jako zákazník požadovat např. doručení balíku do ruky až do bytu?

Dle poštovních podmínek – základní poštovní služby České pošty dle článku 52 (strana 45) může být místem dodání i číslo bytu. Konkrétně v obchodních podmínkách České pošty je uvedeno:

Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje:

c) místo dodání – název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu, případně i číslo bytu; název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e),

Z toho mi vyplývá, že doručení balíčku přímo do bytu by mělo být možné podobně, jako doručovatelka nosí doporučená psaní do vlastních rukou přímo do bytů adresáta.

Samotný Zákon o poštovních službách (Zákon č. 29/2000 Sb.) nám toho moc neříká, ten pouze v § 6 stanoví, že poštovní podmínky mají mimo jiné upravovat způsob a podmínky dodání a postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky. Takže rozhodující by měly být poštovní podmínky České pošty. Ani Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování (Vyhláška č. 464/2012 Sb.) nic bližšího ohledně donášky balíku přímo do bytu přímo neobsahuje.

Další informace

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.