Rubriky
Praha 8 – Kobylisy

Modré zóny – Praha 8

Zavedení modrých zón

Praha 8 zavedla parkovací zóny. Bližší informace pro parkování jsou k dispozici na webu parking.praha.eu. Je tam i mapa ulic. Mapa ulic je vidět i na mapách od seznamu, např. pro Prahu 8 mapy.cz. Modré zóny jsou tam, kde jsou znázorněny modré čáry podél ulic. Samotný modrý název ulice nic neznamená. Pokud je název ulice bez modré čáry podél ulice, tak v dané ulici modrá zóna není a lze tam bez problému dle zákona silničního provozu parkovat.

Cena modré karty

Zřízení modré karty pro majitele vozidla s trvalým pobytem na Praze 8 pro rezidentní oblast by mělo vyjít na 1 200 Kč ročně pro první vozidlo (blíže viz ceník). V metodice pro výdej parkovacího oprávnění jsou blíže popsány pravidla vydávání karet. Například musíte být vlastníkem vozidla, nebo vozidlo užíváte na základě leasingové/úvěrové smlouvy apod.

Stání mimo modré zóny

Pořád se na Praze 8 v krajních částech najdou ulice bez modrých zón, kde lze bez problémů zastavit či stát, pokud se dodrží pravidla silničního provozu pro zastavení a stání (cituji krátce zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2001):

Zastavení a stání

§ 25

(1) Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.