Rubriky
Koronavirus Právo Zdraví

Koronavirus covid-19

Zákony, nařízení a opatření

Pro dodržení zákona je důležité znát přesná znění sbírek. Sbírky zákonů lze najít přímo na webu Ministerstva vnitra ČR. Jsou tam přístupná podle částky. Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Další informace najdeme též na webu vlády: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí.

Ministerstvo vnitra

COVID PORTÁL – covid.gov.cz – aktuální opatření přehledně.

Rubriky
Právo Zdraví

Práva pacienta

JUDr. Ondřej Dostál Ph.D.

O právech pacienta stručně hovoří právník JUDr. Ondřej Dostál Ph.D. ve videu. Práva pacienta upravuje zákon 372/2011 Sb. Mne osobně zaujala hlavně tato videa Ondřeje Dostála:

V zákoně 372/2011 Sb. jsou klíčové paragrafy: § 28, na základě kterého má pacient právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, dále § 31, který zakládá právo na poučení o nemoci a možnostech léčby a § 34, který se týká práva souhlasu s navrženou léčbou či možnosti jejího odmítnutí negativním reversem.