Rubriky
Koronavirus Právo Zdraví

Koronavirus covid-19

Zákony, nařízení a opatření

Pro dodržení zákona je důležité znát přesná znění sbírek. Sbírky zákonů lze najít přímo na webu Ministerstva vnitra ČR. Jsou tam přístupná podle částky. Protiepidemická opatření byla vesměs zrušena.

Rubriky
Právo Zdraví

Práva pacienta

JUDr. Ondřej Dostál Ph.D.

O právech pacienta stručně hovoří právník JUDr. Ondřej Dostál Ph.D. ve videu. Práva pacienta upravuje zákon 372/2011 Sb. Mne osobně zaujala hlavně tato videa Ondřeje Dostála:

V zákoně 372/2011 Sb. jsou klíčové paragrafy: § 28, na základě kterého má pacient právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, dále § 31, který zakládá právo na poučení o nemoci a možnostech léčby a § 34, který se týká práva souhlasu s navrženou léčbou či možnosti jejího odmítnutí negativním reversem.